anttikti

anttikti
anttìkti (ž.) NdŽ, 1. intr. atitikti, pritikti: Neanttìko batai, ir nepirko Šts. Anttiñkanti kepurė negriauš kaktos M.Unt. Rinkis ančtìko an kuknės Trk.tr. atitaikyti: Mun neančtìko vaistų Štk. 2. tr. užtikti, užeiti, užklupti, rasti: Velnias, paežeriais, vaikščiodamas, ančtiko besėdintį [žmogų] LTR. Anttìko pėdas zuikio J. Tamysta turi anttìkti gerą malagį, ka visa ko primaluotum Jdr. Oi, negerai mums klojas valsčiuose, kad negalime ančtikti gerų žmonių Ts1898,8. Kad galėtumi anttìkti tą motrišką gerą [vesdamas] KlvrŽ. Anttikaũ šviesybę J. | prk.: Anttikáu vargo gana, kokį dar anttìksu, nežinau Nt.intr. pataikyti: Anttìks ant tokio žmogaus Tv. 3. tr. atspėti: Ar negalit tą štuką ančtìkt? MitI72.įspėti, suprasti: Anttik, antmink Kos161. Ana munie visą ligą sakės ančtikusi S.Čiurl. | refl.: Intsitik, kas tas yr Klp. \ tikti; anttikti; aptikti; atitikti; datikti; įtikti; ištikti; nutikti; patikti; įsipatikti; pertikti; pietikti; pratikti; pritikti; sutikti; pasutikti; užtikti

Dictionary of the Lithuanian Language.

Игры ⚽ Нужно решить контрольную?

Look at other dictionaries:

  • aptikti — aptìkti Š, Rtr, DŽ, NdŽ, KŽ 1. tr. netyčia, neieškant ar nesitikint rasti, užeiti, užtikti: Kaip tik medlinčius aptiñka kertantį, tuo kirvį ataema JI94. Aptikaũ tokį gražų tiltelį baravykų Srv. Aš aptikaũ miške geras vietas, kur baravykai… …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • atitikti — atitìkti Rtr, LVI204; L, atatìkti Š 1. tr., intr. N, [K], NdŽ, KŽ būti atitaikytam: Neattinka raktas skylės Db. Jau sudėti kiti zomkai į duris, viskas, i ka muno raktai nebatitìko jau Žeml. Ir krenta pūkas kai vota, kai skietas valug šitų… …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • datikti — ×datìkti (hibr.) 1. intr. atitikti, sutapti: Datìko muno krau[ja]s, daviau Vn. Metai metuosna negali datìktienai [tuokiantis] Žl. 2. tr. rasti, atsekti, atitikti: Jau kitu kartu to daikto (vietos) nedatikaũ Dglš. Anas pernakt namų nedatìko… …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • ištikti — ištìkti NdŽ; L, Rtr 1. tr. Q528, SD111,185, H, H155,160, R343, MŽ460, N, I, Kos32, K; KŽ suduoti, paliesti suduodant, pataikyti mušti; kliudyti: Ižtinku SD378. Mozė pakėlė ranką, ištikdamas lazda du kartu uolą brš. Tinai tu olą ištiksi, tada… …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • nutikti — nutìkti; Q86, M 1. intr. Š, Rtr, DŽ, NdŽ, KŽ, LzŽ pasitaikyti, įvykti, atsitikti: Kas nutìko, ar sergąs esi, kad guli? J. Ką jos (kortos) tę parodys – kas nutiñka, tas nutiñka Aps. Kas nutìko, kaimynėl, kas? Skrb. Kas nutìko su akia? Slnt.… …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • pasutikti — pasutìkti (dial.) tr. sutikti, sueiti: Pasutìksi mielą tėvelį LKKVII196(ČrP). | refl. tr.: Pasisutiksì [jį] par tą didį kelelį LKKVII196(ČrP). tikti; anttikti; aptikti; atitikti; datikti; įtikti; ištikti; …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • patikti — patìkti 1. intr. Q629, H, H178, R, R162,358, MŽ, M214,480, S.Stan, Sut, K, M, LL229,233, L, Š, Rtr, DŽ, NdŽ, KŽ būti pagal skonį, teikti pasigėrėjimą, malonumą: Ar tai jums patinka? R168, MŽ222. Su arkliais arti, ekėti, nu tas patìko Šv. Dažom… …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • pertikti — intr., pertìkti 1. SD44, N, Kos56 žr. pertekti 3: Partìkę gyvena, visko turia, nežino ko noria Žml. pertìkusiai adv.: Anie sodžiai visi partìkusiai gyvena Jnšk. 2. išsiversti, ištikti: Ji jau su savo nebegali partìkt Lnkv. Su tiek pinigų… …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • pietikti — pietìkti (dial.) 1. žr. pritikti 2: Burnelę turi tyką turėti, tad visur pytìksi Krg. Aš py jūsų draugystės nepytinku Prk. 2. refl. žr. pritikti 5 (refl): Balta nugara, kur pysitikai Sg. tikti; anttikti; …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • pratikti — pratìkti 1. intr. išlįsti, kyšoti iš po ko: Pasaitas nuo kelnių iš apačios pratìkęs J. 2. intr. J, DŽ, NdŽ, Rt, Krt, Grg išlįsti, pasirodyti, prasimušti (apie saulę): Iš ryto buvo saulė pratìkusi Dov. Saulė pro debesį pratiñka leisdamos,… …   Dictionary of the Lithuanian Language

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”